کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

داروهای رفلاکس اسیدی، خطر سرطان معده را زیاد کردن می‌دهند

متخصصان ادعا کردند داروی معمول جهت درمان رفلاکس اسید معده با زیاد کردن خطر مبتلا شدن به سرطان معده مرتبط است.  داروهای رفلاکس اسیدی، خطر..

ادامه مطلب