کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

پیدا شدن جسد دو کودک در شهرستان‌های آذرشهر و عجب‌شیر

با کشف شدن جسد دو کودک در شهرستان‌های آذرشهر و عجب‌شیر، شمار جانباختگان سیل در آذرشهر به 20 و در عجب شیر نیز به 20 نفر رسید. به گزارش خبر..

ادامه مطلب