کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

«ساکنین طبقه آخر» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «ساکنین طبقه آخر» دومین ساخته امیر جلالی با آخر مراحل فنی و صداگذاری، آماده نمایش شد. «ساکنین طبقه آخر» آماده نمایش شد عبارات مهم :..

ادامه مطلب