کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

توفیقی معاون ورزشی تازه استقلال

به گزارش ایسنا، سید پندار توفیقی دبیر هیات مدیره استقلال و مسئول نقل و انتقالات آبی ها با حکم سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال به سمت معاون ورزشی استقلا..

ادامه مطلب