کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب

اکثر گردشگرانی که به مجارستان سفر می‌کنند مشتاق تماشای رود دانوب هستند ولی نمی‌دانند که در فاصله ۳۰ دقیقه ای آن دریاچه قشنگی به نام “کاویکساس” قرار گرفته است.&n

تصاویر ، دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب

دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب /تصاویر

عبارات مهم : دریاچه

اکثر گردشگرانی که به مجارستان سفر می کنند مشتاق تماشای رود دانوب هستند ولی نمی دانند که در فاصله ۳۰ دقیقه ای آن دریاچه قشنگی به نام “کاویکساس” قرار گرفته هست.

به گزارش توریسم آنلاین، در وسط دریاچه کریستالی مشهور به “دریاچه سنگی” جزایر کوچکی وجود دارند که منزل های متعددی روی آن قرار گرفته است.

در حدود 500 منزل روی این جزیره ها قرار دارند و 70 خانواده به طور دائمی در آن زندگی می کنند و بقیه منزل های تابستانی و یا متعلق به ماهیگیران هستند.

تصاویر ، دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب

اکثر گردشگرانی که به مجارستان سفر می‌کنند مشتاق تماشای رود دانوب هستند ولی نمی‌دانند که در فاصله ۳۰ دقیقه ای آن دریاچه قشنگی به نام “کاویکساس” قرار گرفته است.&n

تصاویر ، دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب

اکثر گردشگرانی که به مجارستان سفر می‌کنند مشتاق تماشای رود دانوب هستند ولی نمی‌دانند که در فاصله ۳۰ دقیقه ای آن دریاچه قشنگی به نام “کاویکساس” قرار گرفته است.&n

واژه های کلیدی: دریاچه | دریاچه | اخبار گوناگون

تصاویر ، دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب

تصاویر ، دریاچه کریستالی با جزایر چند خانواری در حوالی دانوب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs