کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات توفیقی معاون ورزشی تازه استقلال

به گزارش ایسنا، سید پندار توفیقی دبیر هیات مدیره استقلال و مسئول نقل و انتقالات آبی ها با حکم سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال به سمت معاون ورزشی استقلال منصوب ش

توفیقی معاون ورزشی تازه استقلال

توفیقی معاون ورزشی تازه استقلال

عبارات مهم : افتخاری

پندار توفیقی معاون ورزشی کلوب استقلال شد.

به گزارش ایسنا، سید پندار توفیقی دبیر هیات مدیره استقلال و مسئول نقل و انتقالات آبی ها با حکم سیدرضا افتخاری مدیرعامل استقلال به سمت معاون ورزشی استقلال منصوب شد.

توفیقی معاون ورزشی تازه استقلال

واژه های کلیدی: افتخاری | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs