کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی منبع مالی مورد نیاز آژانس جهت بازرسی در کشور عزیزمان ایران را تامین می‌کنیم / تیلرسون

تیلرسون روز سه‌شنبه تاکید کرد: واشنگتن اطمینان حاصل می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منابع مالی مورد نیاز جهت تامین بودجه بازرسی‌ها در کشور عزیزمان ایران ر

منبع مالی مورد نیاز آژانس جهت بازرسی در کشور عزیزمان ایران را تامین می‌کنیم / تیلرسون

تیلرسون: منبع مالی مورد نیاز آژانس جهت بازرسی در کشور عزیزمان ایران را تامین می کنیم

عبارات مهم : آژانس

تیلرسون روز سه شنبه تاکید کرد: واشنگتن اطمینان حاصل می کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی منابع مالی مورد نیاز جهت تامین بودجه بازرسی ها در کشور عزیزمان ایران را در اختیار داشته باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، رکس تیلرسون روز سه شنبه در کمیته بودجه سنا آمریکا گفت: آمریکا قصد دارد تا آژانس بین المللی انرژی اتمی (AEA) منابع مالی مورد نیاز جهت انجام بازرسی های کشور عزیزمان ایران را در اختیار داشته باشد.

منبع مالی مورد نیاز آژانس جهت بازرسی در کشور عزیزمان ایران را تامین می‌کنیم / تیلرسون

تیلرسون به سناتورها گفت: ما قصد داریم تا آژانس همه بودجه مورد نیاز جهت انجام بازرسی ها در تامین تاسیسات هسته ای کشور عزیزمان ایران را در اختیار داشته باشد.

توافق هسته ای (برجام) سال 2015 میان کشور عزیزمان ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان حاصل شد و مقرر شد تا در ازاء برداشته شدن تحریم ها، کشور عزیزمان ایران بخش عمده ای از فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند و اجازه دسترسی آژانس به همه تاسیسات هسته ای کشور عزیزمان ایران داده شود.

تیلرسون روز سه‌شنبه تاکید کرد: واشنگتن اطمینان حاصل می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منابع مالی مورد نیاز جهت تامین بودجه بازرسی‌ها در کشور عزیزمان ایران ر

تیلرسون روز سه شنبه با حضور در سنا راجع به طرح سنا جهت تحریم گسترده کشور عزیزمان ایران مورد پرسش قرار داده شد و گفت که این اقدام خوبی است.

وزیر خارجه آمریکا در رابطه با توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران گفت: وزارت خارجه براساس دستور مدیر جمهور در حال بازبینی سیاست خود در قبال کشور عزیزمان ایران است.

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | آمریکا | رکس تیلرسون | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs