کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جدول + بازار خانه‌های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران

معاملات واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر که عنوان پرفروش ترین خانه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده‌اند زیاد در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت کش

جدول + بازار خانه‌های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران

بازار منزل های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران + جدول

عبارات مهم : ایران

معاملات واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر که عنوان پرفروش ترین منزل های پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده اند زیاد در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است هست.

به گزارش ایسنا، واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۴.۸ درصد از کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آبان ماه امسال بیشترین فروش را داشتند. تراکم این نوع واحدها زیاد در مناطق مرکزی و جنوبی شهر است و در نقاط شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر یافت می شود. قیمت آنها نیز بر اساس شرایطی همچون منطقه، موقعیت، سن بنا و امکانات، متغیر هست. به طور مثال یک واحد ۶۵ متری ۲۰ سال ساخت در دولاب ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شده است در صورتی که واحدی نوساز با همین متراژ در آجودانیه ۸۶۳ میلیون تومان به فروش رسیده است.

جدول + بازار خانه‌های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران

در آبان ماه امسال ۱۳۵۷ مورد معامله واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر در پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است که سهم منطقه یک از این تعداد تنها ۱۰ مورد بوده است.

پس از آپارتمانهای مذکور، واحدهای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۵ و ۱۳ درصدی در رتبه های بعدی از نظر سطح زیربنای واحدهای مسکونی قرار دارند. در مجموع در آبان ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۰.۷ درصد از معاملات انجام شده است را به خود تخصیص داده شده است دادند.

معاملات واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر که عنوان پرفروش ترین خانه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده‌اند زیاد در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت کش

در آبان ماه همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملات بر حسب ارزش حاکی از آن است که آپارتمانهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با ۱۰.۶ درصد، بیشترین سهم از معاملات را به خود تخصیص داده شده است دادند. واحدهای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز هرکدام با تخصیص داده شده است ۱۰.۴ و ۹.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود ۴۹.۸ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است داشته است.

از سوی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است بر حسب قیمت هر متر مربع در آبان ماه حاکی از آن است که واحدهای ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با ۱۰.۶ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است دادند و دامنه های قیمتی ۳.۵ تا ۴ و ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع به ترتیب با سهم ۱۰ و ۹.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

از نظر عمر بنا نیز واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۲ درصد بیشترین سهم را به خود تخصیص داده شده است دادند.

جدول + بازار خانه‌های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران

یک کارشناس بازار مسکن گفت: محتمل ترین سناریو جهت آینده بازار مسکن این است که رشد قیمت مسکن در هر فصل تقریبا به اندازه تورم در آن فصل خواهد بود.

بهروز ملکی اظهار کرد: اگر سیاست های دولت در حوزه پولی مخصوصا قیمت های سود بانکی عوض کردن کند، حتما بازار مسکن دچار تحولاتی خواهد شد. ولی محتمل ترین سناریو جهت بازار مسکن این است که رشد قیمت مسکن در هر فصل تقریبا به اندازه تورم در آن فصل خواهد بود. کما این که رشد قیمت مسکن در پاییز حدود ۱۰ درصد بوده و تورم هم حدود ۱۰ درصد بوده هست. انتظار ما بر این نیست که در ادامه سال قیمت مسکن ۱۰ درصد دیگر زیاد کردن پیدا کند

معاملات واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر که عنوان پرفروش ترین خانه‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داده‌اند زیاد در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت کش

واژه های کلیدی: ایران | بازار | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

جدول + بازار خانه‌های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران

جدول + بازار خانه‌های پرفروش پایتخت کشور عزیزمان ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs