کارت – ورق جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر

کارت – ورق: جسددوکودک شمارجانباختگان سیل اخیر کودک مفقودی اسامی سیل زدگان

گت بلاگز اخبار اجتماعی پرونده سعید مرتضوی، در اختیار ضابطین قرار گرفته است

وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود کارها مربوط

پرونده سعید مرتضوی، در اختیار ضابطین قرار گرفته است

پرونده سعید مرتضوی، در اختیار ضابطین قرار گرفته است

عبارات مهم : پرونده

وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود کارها مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند.

میرمجید طاهری در گفت وگو با ایسنا، گفت: بعد از اینکه حکم پرونده ای قطعی می شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده است و قرار مجرمیت صادر کرده می رود و تشریفات قانونی انجام می شود؛ در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام جهت اجرای حکم ارسال می کنند. پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را طی کرده است.

طاهری افزود: هنگامی که پرونده به اجرای احکام می رود، قاضی اجرای احکام کارها اولیه را انجام می دهد و بعد دستور جلب را صادر می کند.

پرونده سعید مرتضوی، در اختیار ضابطین قرار گرفته است

وی خاطرنشان کرد: روند پرونده ها در دادسرای کارکنان دولت تفاوت دارد و حتی پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود کارها مربوط به جلب و دستگیری را انجام می دهند. اعلام شده است که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.

وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اضافه کرد: زمانی که آقای مرتضوی در خصوص حکم قطعی پرونده مصاحبه می کند و درخواست اعمال ماده 477 را کرده و اعتراض می کند، یعنی در جریان عنوان قرار دارد.

وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود کارها مربوط

طاهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت هست، گفت: ما دخالت یا ورود مستقیمی به عنوان جلب مرتضوی نداریم که مامور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده است و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی رفت، حکم جلب صادر نمی شد.

به گزارش ایسنا، پرونده نخست مرتضوی در رابطه با اتفاق کهریزک و اطراف قتل هایی بود که شکات شخصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، ولی چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به علت اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب جهت سعید مرتضوی خبر داد و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است هست. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است است.

پرونده سعید مرتضوی، در اختیار ضابطین قرار گرفته است

واژه های کلیدی: پرونده | حکم پرونده | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs